scroll

scroll

״ אני בעד מינימליזם שמייצר חללים ברורים וקריאים ללא עומסים מבניים, אבל מאמין שלתוכם צריך לצקת פרטים ואלמנטים שמשווים להם את האופי הנכון לדיירים, מהדהדים זיכרונות של רגעים יפים ומייצרים שייכות  ״

Style Magazine

scroll

11 Yuval Neeman Street, Tel - Aviv

itamar@itamarlevi.com  /  Tel. +972.525829404